In Kingdom Builder ontwikkelen de spelers hun eigen koningkrijk door nederzettingen te bouwen en het meeste goud te verdienen tegen het einde van het spel.

Er zijn negen verschillende soorten terrein op een variabel spelbord, samen met enkele speciale locaties en kastelen. In een spelbeurt speel je terreinkaarten uit en bouw je 3 nederzettingen op 3 vakjes van die soort. Indien mogelijk moet je nederzettingen bouwen naast één van je reeds gebouwde nederzettingen. Als je kan bouwen naast een speciale locatie krijg je een extra actietegel. Hiermee kan je speciale acties uitvoeren zoals het verplaatsen van nederzettingen.

Als je naast een kasteel kan bouwen verdien je extra goud op het einde van het spel, maar het meeste goud kan je verdienen door de condities van de 3 willekeurig gekozen Kingdom Builder kaarten na te leven. Deze 3 kaarten, gekozen uit een totaal van 10 kaarten bepalen de condities hoe je goud kan verdienen. Voorbeelden zijn het bouwen van nederzettingen naast water of een meerderheid aan nederzettingen hebben in een bepaald gebied.

In elk spel zijn ook steeds 4 van de 8 speciale acties beschikbaar. Samen met de willkeurig gekozen Kingdom Builder kaarten (3 uit 10), en de verschillende speelbordcombinaties (opgebouwd uit 4 van de 8 speelbordtegels) zal elk spel uniek zijn.

Het spel is van de hand van Donald X. Vaccarino die naam gemaakt heeft met Dominion. Het zal uitgegeven worden door Queen Games in Essen.